Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

JÚLIUSI Nyereményjáték: “Szavazz és nyerd meg!” Nyereményjáték szabályzat

1. A Játék és a szervező
A játék Szervezője és Lebonyolítója: Molnár Andrea E.V. (székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/b.; a továbbiakban Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban Játék) hirdet a www.ecofashion.hu webáruház Facebook és Instagram oldalán: 
https://www.facebook.com/ecofashion.hu
https://www.instagram.com/ecofashion.hu/

2. Kik vehetnek részt a játékban?
A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18. életévét betöltött személy (a továbbiakban Játékos). Kivéve a Szervező és a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama és menete
2020.07.07-2020.07.31
Sorsolás és eredményhirdetés: 2020.08.01

3.1. Szervező az 1. pontban meghatározott Facebook és Instagram oldalon kiposztolja a JÚLIUSI “Szavazz és nyerd meg!” című nyereményjátékát.

3.2. A Játékosoknak a Játék poszthoz kell egy hozzászólásban leírniuk, hogy a Szervező weboldalán található PET palackból újrahasznosított övtáskák vagy oldaltáskák közül melyiket szeretnék megnyerni.

3.3. A játékban való részvétellel a játékosok automatikusan elfogadják a jelen Játékszabályzatot.

3.4. Egy játékos abban az esetben jogosult a nyereményre történő sorsolásban való részvételre, amennyiben a Játék posztjához hozzászólt, azaz szavazott a játékban szereplő termékek egyikére.

3.5. A Szervező indoklás nélkül kizárhatja azokat a Játékosokat, akik a Szervezőre, vagy bármely más Játékosra sértő megjegyzést tesznek.

4. A Nyeremény és a Nyertes

4.1. A sorsolás egy számítógépes sorsoló program segítségével történik. A Szervező a sorsoló felületen nem oszt meg semmilyen személyes adatot, egy sorszám segítségével végzi a sorsolást, saját adatbázis alapján.

4.2 A sorsolásra 2020.08.01-jén a Szervező telephelyén (1115 Budapest, Bartók Béla út 131/b) kerül sor.

4.3. A Szervező egy nyertest sorsol ki (továbbiakban Nyertes), aki azt a környezetbarát övtáskát vagy oldaltáskát nyeri meg, amelyre a Játék keretében hozzászólásával szavazott. A poszt megosztása nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek.

4.4 A Játékban résztvevő termékek (lehetséges nyeremények):
A  https://www.ecofashion.hu/ovtaskak linken található termékek, azaz minden Recycled övtáska és oldaltáska

5. A Nyertes értesítése, a Nyeremény átadása
5.1. A Szervező a Nyertes nevét egy új Facebook posztban teszi közzé a sorsolás napján.

5.2. A kihirdetést követően, a Nyertesnek kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel, Facebook vagy Instragram privát üzenet formájában a Szervező Facebook vagy Instagram oldalán keresztül (https://www.facebook.com/ecofashion.hu, https://www.instagram.com/ecofashion.hu/), arról a profilról, amivel a Játékban részt vett.

Amennyiben ez 5 munkanapon belül nem történik meg,  akkor a Nyertes nem jogosultak tovább a Nyereményre.

5.3. Miután a Nyertes jelentkezik a Szervezőnél a Szervező tájékoztatja őt a Nyeremény átvételének lehetőségeiről (személyesen Budapesten, vagy kiszállítással)

5.4. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.5. A Nyertest sem adó, sem pedig kiszállítási költség nem terheli.

5.6 A Nyeremény készpénzre nem váltható át.

6. Adatkezelés, adatvédelem
Az adatok kezelője és feldolgozója: a Szervező, azaz Molnár Andrea E.V.

6.1. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a Játékosok adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a Nyertes azonosítására, Nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használja.

6.2. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 6.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig kezeli.

6.3 Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

6.4 A Játékos a játékban való részévétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím) a Szervező kezelje, és azt a Nyeremény kézbesítése céljából futárszolgálat részére átadja.

7. Egyéb vegyes rendelkezések
A Játékos a Játékban történő részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

7.1. A Játékos a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a neve megjelenjen a “Szavazz és nyerd meg!” nyereményjátékkal összefüggésben, melyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg.

7.2. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

7.5. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

7.6. A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2020.07.07.

Keresés